Ceramiczna tuleja wlewowa tytanianu aluminium

  • Ceramiczna tuleja wlewowa tytanianu aluminium

    Ceramiczna tuleja wlewowa tytanianu aluminium

    Ceramiczna tuleja wlewowa tytanianu aluminiumjest kluczową częścią niskociśnieniowej maszyny do odlewania aluminium.

    Ceramiczna tuleja wlewowa tytanianu aluminiumis kluczowa część niskociśnieniowych maszyn odlewniczych.Stopione aluminium jest transportowane pod ciśnieniem z pieca podgrzewającego rurą wznośną do formy co 3-5 minut.tytanian glinu staje się idealnym materiałem na rury wznośne ze względu na niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, dobrą odporność na szok termiczny oraz brak zwilżania stopionymi metalami.